23/05/2019
A LỘC – SANH TÀI – MỸ TRÂM
A LỘC – SANH TÀI – MỸ TRÂM

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có thể do trời mưa, lái xe không làm chủ được tốc độ khiến xe bị lật.