Tag:

lập kỷ lục Guinness

TTO - Thủ đô Mexico City của Mexico lập kỷ lục Guinness thế giới khi tổ chức lớp học quyền anh (boxing) lớn nhất từ trước tới nay, với 14.299 người cùng tham gia. Video lập kỷ lục Guinness

Video: Hơn 14.000 người lập kỷ lục Guinness thế giới với lớp học quyền anh
Tin nóng   |   19/06/2022
Video: Hơn 14.000 người lập kỷ lục Guinness thế giới với lớp học quyền anh

TTO - Thủ đô Mexico City của Mexico lập kỷ lục Guinness thế giới khi tổ chức lớp học quyền anh (boxing) lớn nhất từ trước tới nay, với 14.299 người cùng tham gia.