Tag:

Lào về Việt Nam

Đối tượng bị bắt là Bi Vàng, 27 tuổi quê bản Phôn Mường Nọi, huyện Khăm Cợt tỉnh Bô Ly Khăm Xây, Lào. Tang vật thu được tại hiện trường là 100 gói màu xanh chứa 20.000 viên ma túy tổng hợp. Video Lào về Việt Nam

Vận chuyển 20.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, một đối tượng bị bắt
Tin nóng   |   22/03/2019
Vận chuyển 20.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, một đối tượng bị bắt

Đối tượng bị bắt là Bi Vàng, 27 tuổi quê bản Phôn Mường Nọi, huyện Khăm Cợt tỉnh Bô Ly Khăm Xây, Lào. Tang vật thu được tại hiện trường là 100 gói màu xanh chứa 20.000 viên ma túy tổng hợp.

Từ ngày
Đến ngày