26/10/2019
HỒNG THẢO – TRÍ NHÂN – UYÊN THI
HỒNG THẢO – TRÍ NHÂN – UYÊN THI

Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiến hành trao trả 7 đối tượng người Trung Quốc phạm tội tại Việt Nam cho Cục Công an Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.