Tag:

làng Mai ở Thái Lan

TTO - Chuyên cơ chở thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đáp xuống sân bay Phú Bài chiều 4-1. Phía bên ngoài, rất đông tăng ni, phật tử và người dân ở Huế đã đứng chờ thiền sư trở về từ rất sớm. Video làng Mai ở Thái Lan

Video: Chuyên cơ chở thiền sư Thích Nhất Hạnh đáp sân bay Phú Bài
Tin nóng   |   04/01/2020
Video: Chuyên cơ chở thiền sư Thích Nhất Hạnh đáp sân bay Phú Bài

TTO - Chuyên cơ chở thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đáp xuống sân bay Phú Bài chiều 4-1. Phía bên ngoài, rất đông tăng ni, phật tử và người dân ở Huế đã đứng chờ thiền sư trở về từ rất sớm.