08/01/2020

Đã từ lâu, dệt thổ cẩm là nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer ở xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trải qua bao thăng trầm, làng dệt thổ cẩm Srây Skốth vẫn đứng vững theo thời gian và lưu giữ được văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Vào những ngày giáp Tết thì làng nghề này lại tất bật sản xuất phục vụ thị trường.

Video liên quan