Tag:

lặn xuống biển Vịnh Gilzovaya

TTO - Các nhân viên của EMERCOM ở Nga đã lặn xuống biển vịnh Gilzovaya, tìm thấy 78 đơn vị đạn pháo thời Chiến tranh Vệ quốc. Trong đó có nhiều quả đạn pháo cỡ nòng lớn 155mm được tìm thấy, toàn bộ quả đạn pháo sau đó được tiêu hủy. Video lặn xuống biển Vịnh Gilzovaya

Video: Tiêu hủy 78 quả đạn pháo thời Chiến tranh Vệ quốc
Tin nóng   |   28/06/2021
Video: Tiêu hủy 78 quả đạn pháo thời Chiến tranh Vệ quốc

TTO - Các nhân viên của EMERCOM ở Nga đã lặn xuống biển vịnh Gilzovaya, tìm thấy 78 đơn vị đạn pháo thời Chiến tranh Vệ quốc. Trong đó có nhiều quả đạn pháo cỡ nòng lớn 155mm được tìm thấy, toàn bộ quả đạn pháo sau đó được tiêu hủy.