Tag:

lan đột biến

TTO - Một cây trầu bà lá xẻ được chốt giá kỷ lục 27.100 NZD (hơn 440 triệu đồng) hôm 13-6 trên sàn đấu giá Trade Me của New Zealand. Năm ngoái, tài khoản này cũng đã bán một cây trầu bà lá xẻ đột biến trên Trade Me với giá hơn 107 triệu đồng. Video lan đột biến

Video: Một cây trầu bà lá xẻ ở New Zealand được bán 440 triệu đồng
Tin nóng   |   14/06/2021
Video: Một cây trầu bà lá xẻ ở New Zealand được bán 440 triệu đồng

TTO - Một cây trầu bà lá xẻ được chốt giá kỷ lục 27.100 NZD (hơn 440 triệu đồng) hôm 13-6 trên sàn đấu giá Trade Me của New Zealand. Năm ngoái, tài khoản này cũng đã bán một cây trầu bà lá xẻ đột biến trên Trade Me với giá hơn 107 triệu đồng.