10/07/2019
MỸ THƯƠNG – HỒNG ĐỨC – QUỐC HUY
MỸ THƯƠNG – HỒNG ĐỨC – QUỐC HUY

Ngày 10-7 bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM đã tổ chức lễ đón nhận chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Khoa thận nhân tạo của bệnh viện.

Video liên quan