Tag:

Làm sạch sông Tô Lịch

Sau khi chuyên gia Nhật, Việt Nam thả cá Koi xuống vị trí làm sạch sông Tô Lịch, đơn vị thực hiện dự án đã cắt cử bảo vệ trông coi cả ngày lẫn đêm và lắp cả hệ thống camera để giám sát 24/24… Video Làm sạch sông Tô Lịch

Cắt cử bảo vệ trông cá Koi ở vị trí làm sạch sông Tô Lịch
Tin nóng | 22/09/2019
Cắt cử bảo vệ trông cá Koi ở vị trí làm sạch sông Tô Lịch

Sau khi chuyên gia Nhật, Việt Nam thả cá Koi xuống vị trí làm sạch sông Tô Lịch, đơn vị thực hiện dự án đã cắt cử bảo vệ trông coi cả ngày lẫn đêm và lắp cả hệ thống camera để giám sát 24/24…