22/09/2019

Làm nông nghiệp nhà kính, có phải đây là cái chết của môi trường được báo trước?

Đà Lạt và vùng lân cận có khoảng 10 ngàn hecta đất nông nghiệp, trong đó nhà kính chiếm đến 57%. Ngoài diện tích này, theo nhận định, thực tế có thể còn một lượng lớn nhà kính dựng trên diện tích lấn chiếm, đất rừng và xây dựng không báo cáo cơ quan chức năng. Cái lợi, cái hại của nông nghiệp nhà kính vẫn đang là câu chuyện còn nhiều tranh luận, nhưng có một thực tế là nhà kính tới đâu đẩy lùi mảng xanh tới đó.