Tag:

làm nhiệm vụ

TTO - Sau những thành công trong suốt 8 năm tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, đơn vị công binh đầu tiên của Việt Nam sẽ lên đường làm nhiệm vụ tại phái bộ Sudan và Nam Sudan. Video làm nhiệm vụ

Video: Lần đầu tiên công binh Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế
Tin nóng   |   19/04/2022
Video: Lần đầu tiên công binh Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế

TTO - Sau những thành công trong suốt 8 năm tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, đơn vị công binh đầu tiên của Việt Nam sẽ lên đường làm nhiệm vụ tại phái bộ Sudan và Nam Sudan.