Tag:

Làm mới để đón khách

TTO - Tại Hội thảo Ấn tượng Việt Nam: Làm mới để đón khách, nhiều doanh nghiệp ngành du lịch công bố sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi đặc biệt, các gói dịch vụ riêng hứa hẹn thu hút du khách sau khi du lịch Việt mở cửa hoàn toàn các hoạt động. Video Làm mới để đón khách

Ngành du lịch nỗ lực làm mới để đón khách
Bạn có biết   |   20/03/2022
Ngành du lịch nỗ lực làm mới để đón khách

TTO - Tại Hội thảo Ấn tượng Việt Nam: Làm mới để đón khách, nhiều doanh nghiệp ngành du lịch công bố sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi đặc biệt, các gói dịch vụ riêng hứa hẹn thu hút du khách sau khi du lịch Việt mở cửa hoàn toàn các hoạt động.