Tag:

lạm dụng quyền giám sát

Bộ Công an vừa hoàn tất lấy ý kiến dự thảo lần cuối về quy chế dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, dự thảo đã bổ sung nội dung người dân được giám sát hoạt động của cảnh sát giao thông bằng thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp. Nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất này, song việc thực hiện sao cho đúng luật và không làm ảnh hưởng đến hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng này? Video lạm dụng quyền giám sát

Người dân ghi hình cảnh sát giao thông sao cho đúng luật?Live
Tin nóng   |   11/10/2019
Người dân ghi hình cảnh sát giao thông sao cho đúng luật?

Bộ Công an vừa hoàn tất lấy ý kiến dự thảo lần cuối về quy chế dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, dự thảo đã bổ sung nội dung người dân được giám sát hoạt động của cảnh sát giao thông bằng thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp. Nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất này, song việc thực hiện sao cho đúng luật và không làm ảnh hưởng đến hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng này?