02/10/2019

Thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó cam tiến vua (cam đường canh) là loại cây trồng triển vọng ở địa phương trong thời gian qua.

Video liên quan