20/07/2019
LÂM THIÊN – HỒNG ĐỨC – UYÊN THI
LÂM THIÊN – HỒNG ĐỨC – UYÊN THI

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt quyết định mua sắm 40 bộ test virus TSWV để kiểm soát dịch bệnh trên cây hoa cúc với tổng kinh phí hơn 220 triệu đồng.

Video liên quan