23/06/2019

Lâm Đồng kêu gọi chung tay bảo vệ hồ Đan Kia – Suối Vàng

Đó là thông điệp được chính quyền huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng muốn gởi đến mọi người dân đang sinh sống, sản xuất, kinh doanh tại địa phương và cả du khách khi đến với núi Lang Biang, hồ Đan Kia - Suối Vàng.

Video liên quan