04/10/2019
: LÂM THIÊN – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ
: LÂM THIÊN – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ

Sau gần 6 năm triển khai, Lâm Đồng trồng tái canh và ghép cải tạo được 58.244 ha cà phê đạt trên 127%, kế hoạch và có diện tích cà phê tái canh cao nhất khu vực Tây Nguyên.

Video liên quan