Tag:

Làm căn cước công dân

Thông tin Quốc hội đã chính thức thông qua đổi căn cước công dân thành căn cước, thu thập cả mống mắt vào cơ sở dữ liệu căn cước được người dân cả nước quan tâm. Vậy mống mắt là gì, tại sao phải thu thập thêm mống mắt vào dữ liệu căn cước mới? Video Làm căn cước công dân

Mống mắt là gì, vì sao được thu thập làm dữ liệu căn cước?
Tin nóng   |   29/11/2023
Mống mắt là gì, vì sao được thu thập làm dữ liệu căn cước?

Thông tin Quốc hội đã chính thức thông qua đổi căn cước công dân thành căn cước, thu thập cả mống mắt vào cơ sở dữ liệu căn cước được người dân cả nước quan tâm. Vậy mống mắt là gì, tại sao phải thu thập thêm mống mắt vào dữ liệu căn cước mới?