07/11/2019
SỸ ĐỨC – TRÍ NHÂN – THÚY QUYÊN
SỸ ĐỨC – TRÍ NHÂN – THÚY QUYÊN

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang giao thanh tra sở làm việc với 10 trường hợp sử dụng bằng cấp 3 và chứng chỉ không hợp pháp. Riêng đối với 6 trường hợp sử dụng bằng cấp 3 giả Sở sẽ buộc thôi việc.