Tag:

là rất nặng

TTO - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Quốc hội, Chính phủ có chỉ đạo các cơ quan liên quan, ban hành nhanh văn bản tháo gỡ ngay các vướng mắc, dẫn chứng từ quy định tại Bộ luật hình sự 2015. Video là rất nặng

ĐB Quốc hội nêu vấn đề: 'Bảo vệ người sáng tạo vì cái chung' và mức phạt tù có lúc là 'rất nặng'
Tin nóng   |   02/06/2022
ĐB Quốc hội nêu vấn đề: 'Bảo vệ người sáng tạo vì cái chung' và mức phạt tù có lúc là 'rất nặng'

TTO - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Quốc hội, Chính phủ có chỉ đạo các cơ quan liên quan, ban hành nhanh văn bản tháo gỡ ngay các vướng mắc, dẫn chứng từ quy định tại Bộ luật hình sự 2015.