19/02/2019
Đô Vy
Đô Vy

Những ngôi nhà gỗ Nhật Bản nổi tiếng về độ bền đẹp, có thể chống chịu được động đất. Tuy nhiên, người Nhật không cần dùng đến một cái đinh nào để làm những công trình này.