Tag:

kỷ lục Việt Nam

Sáng 20-5,12 kỷ lục Châu Á mới được trao tặng trong đó có 9 món ăn, đặc sản tiêu biểu gồm: yến sào Khánh Hòa, thanh long Bình Thuận, nước mắm hiệu Con Cá Vàng, các món ăn từ cá thát lát Hậu Giang, cơm tấm Long Xuyên,các món ăn từ sen Đồng Tháp. Video kỷ lục Việt Nam

Video: Thanh long Bình Thuận, cơm tấm Long Xuyên, cá thát lát Hậu Giang nhận kỷ lục Châu Á
Thú vị   |   20/05/2023
Video: Thanh long Bình Thuận, cơm tấm Long Xuyên, cá thát lát Hậu Giang nhận kỷ lục Châu Á

Sáng 20-5,12 kỷ lục Châu Á mới được trao tặng trong đó có 9 món ăn, đặc sản tiêu biểu gồm: yến sào Khánh Hòa, thanh long Bình Thuận, nước mắm hiệu Con Cá Vàng, các món ăn từ cá thát lát Hậu Giang, cơm tấm Long Xuyên,các món ăn từ sen Đồng Tháp.