Tag:

kỷ lục Guinness thế giới

Kỷ lục về chó cao tuổi nhất thế giới, vốn tồn tại trong gần 1 thế kỷ qua, cuối cùng cũng đã chính thức bị phá vỡ sau khi Sách Kỷ lục thế giới Guinness ngày 4-2 xác nhận danh hiệu này đã chính thức thuộc về một 'cụ' chó hơn 30 tuổi tại Bồ Đào Nha. Video kỷ lục Guinness thế giới

Video: Kỷ lục về chó cao tuổi nhất thế giới đã bị phá sau gần 100 năm
Thú vị   |   06/02/2023
Video: Kỷ lục về chó cao tuổi nhất thế giới đã bị phá sau gần 100 năm

Kỷ lục về chó cao tuổi nhất thế giới, vốn tồn tại trong gần 1 thế kỷ qua, cuối cùng cũng đã chính thức bị phá vỡ sau khi Sách Kỷ lục thế giới Guinness ngày 4-2 xác nhận danh hiệu này đã chính thức thuộc về một 'cụ' chó hơn 30 tuổi tại Bồ Đào Nha.