Tag:

Kỷ lục gia tiếng Anh

Với mong muốn nâng bước bạn trẻ Việt Nam trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên 4.0 bằng hành trang toàn diện kiến thức, kỹ năng và ngoại ngữ, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam triển khai “Hành trình tìm kiếm các Kỷ lục gia tiếng Anh tại Việt Nam". Video Kỷ lục gia tiếng Anh

Lần đầu tổ chức cuộc thi tìm kiếm các Kỷ lục gia tiếng Anh
Tin nóng   |   09/12/2019
Lần đầu tổ chức cuộc thi tìm kiếm các Kỷ lục gia tiếng Anh

Với mong muốn nâng bước bạn trẻ Việt Nam trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên 4.0 bằng hành trang toàn diện kiến thức, kỹ năng và ngoại ngữ, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam triển khai “Hành trình tìm kiếm các Kỷ lục gia tiếng Anh tại Việt Nam".