Tag:

kỷ luật

TTO - Hội đồng kỷ luật của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã nhất trí hình thức kỷ luật giảng viên Hồ Hoài Anh là cảnh cáo, trừ thi đua, sẽ tiếp tục cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo sau khi có kết luận từ phía Tây Ban Nha. Video kỷ luật

Video: Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị cảnh cáo, trừ thi đua vì ra nước ngoài không xin phép
Tin nóng | 31/08/2022
Video: Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị cảnh cáo, trừ thi đua vì ra nước ngoài không xin phép

TTO - Hội đồng kỷ luật của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã nhất trí hình thức kỷ luật giảng viên Hồ Hoài Anh là cảnh cáo, trừ thi đua, sẽ tiếp tục cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo sau khi có kết luận từ phía Tây Ban Nha.