Tag:

Kỷ luật 4 cán bộ

TTO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ đã quyết định thi hành kỷ luật đối với phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, phó giám thị trại tạm giam cùng 2 cán bộ thuộc Công an tỉnh liên quan vụ giảm án tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam. Video Kỷ luật 4 cán bộ

Video: 4 cán bộ công an cấp tá mới bị kỷ luật có liên quan gì đến vụ ông Phan Sào Nam?
Tin nóng   |   06/12/2021
Video: 4 cán bộ công an cấp tá mới bị kỷ luật có liên quan gì đến vụ ông Phan Sào Nam?

TTO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ đã quyết định thi hành kỷ luật đối với phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, phó giám thị trại tạm giam cùng 2 cán bộ thuộc Công an tỉnh liên quan vụ giảm án tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam.