Tag:

Krossing over 2019

Lần thứ 3 quay trở lại, Liên hoan nghệ thuật Krossing over được tổ chức ở cả 2 TP lớn là TP.HCM và HN, kéo dài trong 2 tuần với các vở diễn kết hợp múa đương đại và những loại hình nghệ thuật mang tính tương tác cao. Video Krossing over 2019

Những tiết lộ về Liên hoan nghệ thuật Krossing over 2019Live
Giải trí   |   01/04/2019
Những tiết lộ về Liên hoan nghệ thuật Krossing over 2019

Lần thứ 3 quay trở lại, Liên hoan nghệ thuật Krossing over được tổ chức ở cả 2 TP lớn là TP.HCM và HN, kéo dài trong 2 tuần với các vở diễn kết hợp múa đương đại và những loại hình nghệ thuật mang tính tương tác cao.