Tag:

kinh tế

Ngày 27-10, Quốc hội sẽ thảo luận về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Video kinh tế

Tin nóng | 27/10/2022
Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 27-10, Quốc hội sẽ thảo luận về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.