Tag:

kinh tế xã hội

Chiều 1-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác. Video kinh tế xã hội

Live
Trực tiếp   |   01/11/2023
Truyền hình trực tiếp: Quốc hội thảo luận về kết quả phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 1-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác.