Tag:

kiểm tra hành chính

Bạn đọc thắc mắc liệu khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra, xuất trình giấy phép lái xe, có thể xuất trình VNeID để thay thế hay không? Nếu được thì xử lí như thế nào nếu đây là một trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông? Video kiểm tra hành chính

Xuất trình VNeID thay giấy phép lái xe khi bị kiểm tra giao thông có được không?
Bạn có biết   |   31/08/2023
Xuất trình VNeID thay giấy phép lái xe khi bị kiểm tra giao thông có được không?

Bạn đọc thắc mắc liệu khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra, xuất trình giấy phép lái xe, có thể xuất trình VNeID để thay thế hay không? Nếu được thì xử lí như thế nào nếu đây là một trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông?