Tag:

kiểm soát nhà kính

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở NN&PTNT chủ trì cùng các sở, ngành... nghiên cứu, xây dựng đề án quản lý, kiểm soát giảm thiểu tác hại nhà kính, nhà lưới trên địa bàn tỉnh (nhất là địa bàn TP Đà Lạt và các địa phương lân cận). Video kiểm soát nhà kính

Lâm Đồng xây dựng đề án kiểm soát nhà kínhLive
Tin nóng | 19/11/2019
Lâm Đồng xây dựng đề án kiểm soát nhà kính

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở NN&PTNT chủ trì cùng các sở, ngành... nghiên cứu, xây dựng đề án quản lý, kiểm soát giảm thiểu tác hại nhà kính, nhà lưới trên địa bàn tỉnh (nhất là địa bàn TP Đà Lạt và các địa phương lân cận).