Tag:

kiểm phiếu

TTO - Khoảng cách phiếu bầu giữa ông Trump và ông Biden tại các tiểu bang quyết định cuộc đua khá sát sao. Vậy yêu cầu kiểm phiếu lại xảy ra trong trường hợp nào?. Vì mỗi tiểu bang ở Mỹ có các quy tắc và quy định riêng để quản lý việc kiểm phiếu lại. Video kiểm phiếu

Video: Trường hợp nào được kiểm phiếu lại ở bầu cử Tổng thống Mỹ?
Tin nóng | 07/11/2020
Video: Trường hợp nào được kiểm phiếu lại ở bầu cử Tổng thống Mỹ?

TTO - Khoảng cách phiếu bầu giữa ông Trump và ông Biden tại các tiểu bang quyết định cuộc đua khá sát sao. Vậy yêu cầu kiểm phiếu lại xảy ra trong trường hợp nào?. Vì mỗi tiểu bang ở Mỹ có các quy tắc và quy định riêng để quản lý việc kiểm phiếu lại.