Tag:

Kiểm lâm An Giang

Ngày 16-5, ông Trần Phú Hòa – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết sau khi kiểm tra, xác minh và đến hiện trường dưới chân núi Cấm, huyện Tịnh Biên, đến thời điểm này, có thể khẳng định đây là cặp rắn hổ mang chúa (người miền Tây gọi là hổ mây). Video Kiểm lâm An Giang

Sẽ tịch thu cặp rắn hổ mây “khủng”
Tin nóng   |   16/05/2019
Sẽ tịch thu cặp rắn hổ mây “khủng”

Ngày 16-5, ông Trần Phú Hòa – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết sau khi kiểm tra, xác minh và đến hiện trường dưới chân núi Cấm, huyện Tịnh Biên, đến thời điểm này, có thể khẳng định đây là cặp rắn hổ mang chúa (người miền Tây gọi là hổ mây).