Tag:

kiệm điện “dỏm”

Một gia đình mỗi tháng có thể xài từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng tiền điện tùy theo số lượng thành viên trong gia đình và số lượng thiết bị điện sử dụng. Video kiệm điện “dỏm”

Đề phòng cháy nổ khi dùng thiết bị tiết kiệm điện “dỏm”
Bạn có biết   |   13/05/2019
Đề phòng cháy nổ khi dùng thiết bị tiết kiệm điện “dỏm”

Một gia đình mỗi tháng có thể xài từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng tiền điện tùy theo số lượng thành viên trong gia đình và số lượng thiết bị điện sử dụng.