Tag:

kiểm điểm

Ông Nguyễn Tiến Dũng - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình - bị lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu kiểm điểm vì đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực khi làm việc với người dân. Video kiểm điểm

Ninh Bình kiểm điểm phó giám đốc sở nói với dân 'cả gia đình nhà mày chết tao đi tù cũng được'
Tin nóng   |   17/10/2023
Ninh Bình kiểm điểm phó giám đốc sở nói với dân 'cả gia đình nhà mày chết tao đi tù cũng được'

Ông Nguyễn Tiến Dũng - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình - bị lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu kiểm điểm vì đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực khi làm việc với người dân.