Tag:

kiểm dịch Đồng Nai

TTO - Ngày 5-6, Đồng Nai tiếp tục có văn bản hướng dẫn thực hiện các biện pháp trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó tạm nới một phần đi lại với người về, đến từ TP.HCM. Video kiểm dịch Đồng Nai

Video: Vì sao Đồng Nai ra văn bản khẩn tạm nới một phần đi lại với TP.HCM?
Tin nóng   |   05/06/2021
Video: Vì sao Đồng Nai ra văn bản khẩn tạm nới một phần đi lại với TP.HCM?

TTO - Ngày 5-6, Đồng Nai tiếp tục có văn bản hướng dẫn thực hiện các biện pháp trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó tạm nới một phần đi lại với người về, đến từ TP.HCM.