28/10/2019

Kiếm chục triệu từ mô hình nuôi dế mèn Thái

Thời gian gần đây dế mèn được dùng làm thực phẩm hay thức ăn cho nhiều loài vật nuôi, chính vì thế nguồn hàng rất hút nên nhiều nông hộ ở Hậu Giang đang phát triển mạnh mô hình nuôi dế mèn Thái. Mô hình rất dễ nuôi, nhưng cho hiệu quả kinh tế cao.