05/10/2019
VÂN HẰNG – HỒNG ĐỨC – UYÊN THI
VÂN HẰNG – HỒNG ĐỨC – UYÊN THI

Những ngày này, các hộ dân tại khu nhà chồ phường Vĩnh Nguyên lại nơm nớp lo sợ khi vẫn chưa được di dời do thành phố Nha Trang vẫn chưa tìm được đất để tái định cư cho người dân.