Tag:

khu kinh tế

Hội thảo khoa học “Quan điểm, định hướng phát triển khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hướng đô thị - công nghiệp - dịch vụ cửa khẩu xanh” diễn ra tại Tây Ninh ngày 10-8. Video khu kinh tế

‘Đánh thức’ khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh
Bạn có biết   |   11/08/2022
‘Đánh thức’ khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh

Hội thảo khoa học “Quan điểm, định hướng phát triển khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hướng đô thị - công nghiệp - dịch vụ cửa khẩu xanh” diễn ra tại Tây Ninh ngày 10-8.