Tag:

khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Theo kế hoạch từ nay tới 2025, TP Hải Phòng sẽ đầu tư thêm 15 khu công nghiệp mới, bổ sung quỹ đất công nghiệp gần 6.500 ha để có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước tìm đến trong thời gian tới. Video khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Hải Phòng mở rộng khu công nghiệp sẵn sàng đón 'đại bàng'
Bạn có biết   |   24/12/2020
Hải Phòng mở rộng khu công nghiệp sẵn sàng đón 'đại bàng'

Theo kế hoạch từ nay tới 2025, TP Hải Phòng sẽ đầu tư thêm 15 khu công nghiệp mới, bổ sung quỹ đất công nghiệp gần 6.500 ha để có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước tìm đến trong thời gian tới.