Tag:

không tổ chức điểm thi

TTO - Sáng 7-7, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Bắc Giang điều chỉnh không tổ chức điểm thi Trường THPT Lạng Giang số 3. Bên cạnh đó tỉnh Phú Yên có 2 điểm thi cũng phải hủy tổ chức thi khẩn cấp do có ca nghi mắc COVID-19. Video không tổ chức điểm thi

Video: Bắc Giang, Phú Yên hủy thi tốt nghiệp THPT khẩn cấp tại 3 điểm do COVID-19
Tin nóng   |   07/07/2021
Video: Bắc Giang, Phú Yên hủy thi tốt nghiệp THPT khẩn cấp tại 3 điểm do COVID-19

TTO - Sáng 7-7, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Bắc Giang điều chỉnh không tổ chức điểm thi Trường THPT Lạng Giang số 3. Bên cạnh đó tỉnh Phú Yên có 2 điểm thi cũng phải hủy tổ chức thi khẩn cấp do có ca nghi mắc COVID-19.