Tag:

không gian đồi Dinh

TTO - Có những bất thường và nghi vấn khi nhìn vào kết quả lấy ý kiến nhân dân về phương án quy hoạch không gian đồi Dinh do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thực hiện. Chỉ 269 phiếu khảo sát! Video không gian đồi Dinh

Video: Bất thường việc lấy ý kiến để 'bứng' di sản ở Đà Lạt
Tin nóng   |   09/11/2021
Video: Bất thường việc lấy ý kiến để 'bứng' di sản ở Đà Lạt

TTO - Có những bất thường và nghi vấn khi nhìn vào kết quả lấy ý kiến nhân dân về phương án quy hoạch không gian đồi Dinh do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thực hiện. Chỉ 269 phiếu khảo sát!