Tag:

không được WHO phê duyệt

TTO - Theo các tài liệu công bố công khai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bộ kit xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit do Công ty cổ phần công nghệ Việt Á sản xuất không được tổ chức này phê duyệt. Video không được WHO phê duyệt

Video: Bộ xét nghiệm của Công ty Việt Á không được WHO phê duyệt
Tin nóng   |   20/12/2021
Video: Bộ xét nghiệm của Công ty Việt Á không được WHO phê duyệt

TTO - Theo các tài liệu công bố công khai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bộ kit xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit do Công ty cổ phần công nghệ Việt Á sản xuất không được tổ chức này phê duyệt.