Tag:

không dùng tiền mặt

Ngày thứ 2 diễn ra Lễ hội “Không tiền mặt - Cashless Town” (đại lộ Lê Lợi, quận 1, TP.HCM), nhiều người dân như: học sinh, sinh viên, người lớn tuổi, công nhân, viên chức,… đã đến tham gia từ rất sớm. Video không dùng tiền mặt

Nhiều người dân đến tham gia Lễ hội 'Không tiền mặt' từ sớm
Bạn có biết   |   17/06/2023
Nhiều người dân đến tham gia Lễ hội 'Không tiền mặt' từ sớm

Ngày thứ 2 diễn ra Lễ hội “Không tiền mặt - Cashless Town” (đại lộ Lê Lợi, quận 1, TP.HCM), nhiều người dân như: học sinh, sinh viên, người lớn tuổi, công nhân, viên chức,… đã đến tham gia từ rất sớm.