Tag:

không còn bộ xét nghiệm nhanh

TTO - Nhiều tiệm thuốc ở Đà Nẵng không còn bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 để bán cho khách do nhu cầu xét nghiệm nhanh tại nhà tăng cao của người dân trong những ngày gần đây. Video không còn bộ xét nghiệm nhanh

Video: 'Cháy hàng' bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Đà Nẵng
Tin nóng   |   22/02/2022
Video: 'Cháy hàng' bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Đà Nẵng

TTO - Nhiều tiệm thuốc ở Đà Nẵng không còn bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 để bán cho khách do nhu cầu xét nghiệm nhanh tại nhà tăng cao của người dân trong những ngày gần đây.