Tag:

không có triệu chứng

TTO - Căn cứ diễn biến của nồng độ virus và diễn biến lâm sàng, Bộ Y tế quyết định giảm thời gian điều trị và cách ly với bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng, đồng thời giảm thời gian cách ly F1 và người nhập cảnh xuống còn 14 ngày. Video không có triệu chứng

Video: Nghiên cứu 20.000 bệnh nhân COVID-19, gần 70% không triệu chứng; Cách ly chỉ còn 14 ngày
Tin nóng | 14/07/2021
Video: Nghiên cứu 20.000 bệnh nhân COVID-19, gần 70% không triệu chứng; Cách ly chỉ còn 14 ngày

TTO - Căn cứ diễn biến của nồng độ virus và diễn biến lâm sàng, Bộ Y tế quyết định giảm thời gian điều trị và cách ly với bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng, đồng thời giảm thời gian cách ly F1 và người nhập cảnh xuống còn 14 ngày.