Tag:

khốn đốn

Hàng trăm hộ nông dân ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang như đang ngồi trên đống lửa khi sản xuất lua theo hợp đồng bao tiêu nhưng trong thời điểm thu hoạch rộ, lúa chất đầy nhà nhưng doanh nghiệp “bẻ kèo” không thu mua. Video khốn đốn

Nông dân khốn đốn vì doanh nghiệp 'bẻ kèo' không mua lúa theo hợp đồng
Tin nóng   |   01/03/2019
Nông dân khốn đốn vì doanh nghiệp 'bẻ kèo' không mua lúa theo hợp đồng

Hàng trăm hộ nông dân ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang như đang ngồi trên đống lửa khi sản xuất lua theo hợp đồng bao tiêu nhưng trong thời điểm thu hoạch rộ, lúa chất đầy nhà nhưng doanh nghiệp “bẻ kèo” không thu mua.