Tag:

khó tin

TTO - Trên một hòn đảo nhỏ thuộc Quần đảo Solomon ở Châu Úc, còn sót lại 2 người dân nắm giữ một kỹ thuật câu cá vô cùng độc đáo: không cần mồi, không cần lưỡi câu, chỉ cần một ít mạng nhện và một con diều làm từ lá chuối. Bạn tin câu được cá không? Video khó tin

Độc đáo cách câu cá bằng diều lá và mạng nhện ở Solomon
Thú vị | 01/12/2020
Độc đáo cách câu cá bằng diều lá và mạng nhện ở Solomon

TTO - Trên một hòn đảo nhỏ thuộc Quần đảo Solomon ở Châu Úc, còn sót lại 2 người dân nắm giữ một kỹ thuật câu cá vô cùng độc đáo: không cần mồi, không cần lưỡi câu, chỉ cần một ít mạng nhện và một con diều làm từ lá chuối. Bạn tin câu được cá không?