Tag:

khô cá chốt

Làng khô Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, đang vào mùa tết. Người người, nhà nhà hối hả sản xuất để kịp bán cho khách hàng. Xu hướng năm nay thị trường khô cá đồng tự nhiên khá hút hàng. Video khô cá chốt

Khô cá đồng tự nhiên hút hàng vào mùa Tết
Tin nóng   |   10/01/2019
Khô cá đồng tự nhiên hút hàng vào mùa Tết

Làng khô Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, đang vào mùa tết. Người người, nhà nhà hối hả sản xuất để kịp bán cho khách hàng. Xu hướng năm nay thị trường khô cá đồng tự nhiên khá hút hàng.